Global Video Marketing
Zavod za zavarivanje i toplinsku tehnologiju d.o.o.
ZAVOD ZA ZAVARIVANJE I T0PLINSKU TEHNOL0GIJU d.o.o.
HRVATSKA - 10000 ZAGREB , Ulica grada Vukovara 68.
1. OSPOSOBLJAVANJE, ZAVARIVAČA ZA
    SLJEDEĆE POSTUPKE ZAVARIVANJA:

-   RUČNO ELEKTROLUČNO (REL)
-   PLINSKO (autogeno)
-   TIG (u zaštitnoj atmosferi argona)
-   MIG/MAG
-   ELEKTROFUZIJSKO zavarivanje PEHD cijevi
-   SUČEONO zavarivanje PEHD cjevi
2. OSPOSOBLJAVANJE REZAČA ZA SLJEDEĆE
    POSTUPKE:

-   PLINSKO REZANJE
-   PLAZMA REZANJE
Tel./fax.: 611 98 82, 611 98 83; E-mail: zztt@zg.t-com.hr
Žiro račun: 2503007-1100007029 , OIB: 03045687053
3. PROVJERA STRUČNE  OSPOSOBLJBNOSTI
    ZAVARIVAČA (ATESTIRANJE)

-   prema HRN, EN, DIN, DVGW, API, ASME ,
    UIC i drugim međunarodnim normama - u
    ZAVODU ili KOD NARUČITELJA
4. KONTROLA BEZ RAZARANJA
-   kontrola ultrazvukom
-   radiografska kontrola X i gama zrakama
-   kontrola penetrantskom i magnetskom metodom
-   kontrola antikorozivne zaštite
-   kontrola hidroizolacije visokim naponom
-   mjerenje debljine stijenke kod izrade i u eksploataciji
-   vakumiranje
5. TOPLINSKA OBRADA PRIJE I POSLIJE
    ZAVARIVANJA

-   predgrijavanje
-   odžarivanje
-   normalizacija
6. IZRADA OPREME ZA TOPLINSKU OBRADU
-   prema zahtjevima naručitelja
7. REPARATURNA ZAVARIVANJA
Copyright © 2011 by "zztt"    •    All Rights reserved    •    E-Mail: zztt@zg.t-com.hr
8. NADZOR I TEHNOLOGIJA
-   izrada planova zavarivanja
-   izrada planova kontrole zavarivanja
-   izrada tehnoloških postupaka
-   periodično ispitivanje objekata u eksploataciji
-   nadzor kod izrade i montaže zavarenih
     konstrukcija
-   provjera (atestacija) postupaka zavarivanja
-   izrada projektne dokumentacije i ispitivanje
    posuda pod tlakom
zavod za zavarivanje i toplinsku tehnologiju