KONTROLA BEZ RAZARANJA

- kontrola ultrazvukom
- radiografska kontrola X i gama zrakama
- kontrola penetrantskom i magnetskom metodom
- kontrola antikorozivne zaštite
- kontrola hidroizolacije visokim naponom
- mjerenje debljine stijenke kod izrade i u eksploataciji
- vakumiranje
ZAVOD ZA ZAVARIVANJE I T0PLINSKU TEHNOL0GIJU d.o.o.
HRVATSKA - 10000 ZAGREB , Ulica grada Vukovara 68.
Global Video Marketing
Tel./fax.: 611 98 82, 611 98 83; E-mail: zztt@zg.t-com.hr
Žiro račun: 2503007-1100007029 , OIB: 03045687053
Copyright © 2011 by "zztt"    •    All Rights reserved    •    E-Mail: zztt@zg.t-com.hr